(View: 1788)
Đại Lễ Dâng Y Kathina 2023 tại Vô Nôn Thiền Tự, California USA
(View: 2259)
Đại Lễ Vesak 2023 (Tam Hợp) đã được cử hành long trọng tại Vô Môn Thiền Tự USA, ngày 11 tháng 6 năm 2023. Theo Tam Tạng giáo điển Pali của Phật giáo Nam tông (Nam truyền Thượng tọa bộ), ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch là ngày lịch sử, kỷ niệm một lúc 3 thời kỳ: Bồ Tát Đản sanh, Thành đạo và Phật nhập Niết bàn, Phật giáo thế giới gọi ngày ấy là lễ "Tam Hợp", ngày lễ Vesakha. ngày rằm tháng Tư không những là kỷ niệm ngày Bồ Tát Đản sanh, mà còn là ngày Thành đạo và Phật nhập Niết bàn. Ngày nay, cứ mỗi khi đến ngày rằm tháng Tư, ngày đại lễ Tam Hợp, Phật tử Việt Nam cũng như Phật tử trên thế giới đều hướng tâm về đức Phật.

Các Chương trìnhThiền và Đời Sống gần đây nhất được thực hiện bởi VÔ MÔN THIỀN TỰ

Thursday, June 29, 201712:00 AM(View: 619)

new2-small_0


blankPhật Giáo, Ngũ Giới
Thiền và Đời Sống kỳ 489
phát hình ngày 29 tháng 9 năm 2021

blank
Tăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Đất rung động #70.P10.C8
Thiền và Đời Sống kỳ 488
phát hình ngày 22 tháng 9 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Bố Thí #39.P4.C8
Thiền và Đời Sống kỳ 487
phát hình ngày 15 tháng 9 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Bố Thí #31.P4.C8
Thiền và Đời Sống kỳ 486
phát hình ngày 8 tháng 9 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Từ #9.P1.C8
Thiền và Đời Sống kỳ 485
phát hình ngày 1 tháng 9 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Tiếng Rống con Sư Tử #18.P2.C9
Thiền và Đời Sống kỳ 484
phát hình ngày 25 tháng 8 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Tiếng Rống con Sư Tử #11.P2.C9
Thiền và Đời Sống kỳ 483
phát hình ngày 18 tháng 8 năm 2021

blank
Tăng Chi Bộ Kinh - Đại Phẩm #62.P7.C7
Thiền và Đời Sống kỳ 482
phát hình ngày 11 tháng 8 năm 2021

blankphát hình ngày 4 tháng 8 năm 2021Tăng Chi Bộ Kinh - Đại Phẩm #58.P6.C6
Thiền và Đời Sống kỳ 481


blankphát hình ngày 28 tháng 7 năm 2021Tăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Niệm #81.P10.C8
Thiền và Đời Sống kỳ 480


blankphát hình ngày 21 tháng 7 năm 2021Tăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Không Tuyên Bố #54.P6.C7
Thiền và Đời Sống kỳ 479


blankphát hình ngày 14 tháng 7 năm 2021Tăng Chi Bộ Kinh - Đại Phẩm #55.P4.C6
Thiền và Đời Sống kỳ 478


blankphát hình ngày 7 tháng 7 năm 2021Tăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Trên Tất Cả #21.P3.C6
Thiền và Đời Sống kỳ 477


blankphát hình ngày 30 tháng 6 năm 2021Tăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Vajji #20.P3.C7
Thiền và Đời Sống kỳ 476


blankphát hình ngày 23 tháng 6 năm 2021Tăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Tùy Miên #15.P15.C7
Thiền và Đời Sống kỳ 475


blankphát hình ngày 16 tháng 6 năm 2021Tăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Tài Sản #1.P1.C7
Thiền và Đời Sống kỳ 474


blankphát hình ngày 9 tháng 6 năm 2021Tăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Chư Thiên #.P4.C632
Thiền và Đời Sống kỳ 473


blankphát hình ngày 2 tháng 6 năm 2021Tăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Đáng được cung kính #.P1.C610
Thiền và Đời Sống kỳ 472


blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Triền Cái #5.P6.C51
phát hình ngày 26 tháng 5 năm 2021Thiền và Đời Sống kỳ 471


blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Kimbila #20.P21.C51
phát hình ngày 19 tháng 5 năm 2021Thiền và Đời Sống kỳ 470blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Bà La Môn #.P20.C5196
phát hình ngày 12 tháng 5 năm 2021Thiền và Đời Sống kỳ 469


blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Hội Chúng #1.P5.C2
Thiền và Đời Sống kỳ 468
phát hình ngày 5 tháng 5 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Nam Cư Sĩ 171.P8.C5
Thiền và Đời Sống kỳ 467
phát hình ngày 28 tháng 4 năm 2021


blank
Tăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Triền Cái 58.P6.C5
Thiền và Đời Sống kỳ 466
phát hình ngày 21 tháng 4 năm 2021


blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Người Ngu 1.P1.C3
Thiền và Đời Sống kỳ 465
phát hình ngày 14 tháng 4 năm 2021


blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Bhandagana 1.P1.C4
Thiền và Đời Sống kỳ 464
phát hình ngày 7 tháng 4 năm 2021


blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Sức Mạnh 14.P2.C5
Thiền và Đời Sống kỳ 463
phát hình ngày 31 tháng 3 năm 2021


blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Đọa Xứ 111.P12.C3
Thiền và Đời Sống kỳ 462
phát hình ngày 24 tháng 3 năm 2021


blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Không Hý Luận 71.P8.C4
Thiền và Đời Sống kỳ 461
phát hình ngày 17 tháng 3 năm 2021


blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Bhandagana 10.P1.C4
Thiền và Đời Sống kỳ 460
phát hình ngày 10 tháng 3 năm 2021


blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Nhỏ 56.P5.C3
Thiền và Đời Sống kỳ 459
phát hình ngày 3 tháng 3 năm 2021


blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Nhỏ 55.P5.C3
Thiền và Đời Sống kỳ 458
phát hình ngày 24 tháng 2 năm 2021


blank
Tăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Sứ Giả của Trời 31.P4.C3
Thiền và Đời Sống kỳ 457
phát hình ngày 17 tháng 2 năm 2021


blank
Tăng Chi Bộ Kinh - Đại Phẩm 198.P20.C4
Thiền và Đời Sống kỳ 456
phát hình ngày 10 tháng 2 năm 2021


blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Người 24.P3.C3
Thiền và Đời Sống kỳ 455
phát hình ngày 3 tháng 2 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Lớn 1.P7.C3
Thiền và Đời Sống kỳ 454
phát hình ngày 27 tháng 1 năm 2021

blank
Tăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Tâm Thăng Bằng 1.P4.C2
Thiền và Đời Sống kỳ 453
phát hình ngày 20 tháng 1 năm 2021

blank
Tăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Hình Phạt 1.P1.C2
Thiền và Đời Sống kỳ 452
phát hình ngày 13 tháng 1 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Sắc 1.P1.C1
Thiền và Đời Sống kỳ 451
phát hình ngày 6 tháng 1 năm 2021

blankTăng Chi Bộ Kinh - Kinh Kalama 65.P7.C3
Thiền và Đời Sống kỳ 450
phát hình ngày 30 tháng 12 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #385 -Chuyện Lộc Vương Hoan Hỷ
Thiền và Đời Sống kỳ 449
phát hình ngày 23 tháng 12 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #337 -Chuyện Cái Sàng Tọa
Thiền và Đời Sống kỳ 448
phát hình ngày 16 tháng 12 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #314 -Chuyện Địa Ngục nồi sắt
Thiền và Đời Sống kỳ 447
phát hình ngày 9 tháng 12 năm 2020


blankTiền Thân Đức Phật #235 -Chuyện Ẩn Sỹ Vaccha_Nakha
Thiền và Đời Sống kỳ 446
phát hình ngày 2 tháng 12 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #259 -Chuyện Ẩn Sỹ Tirita-vaccha
Thiền và Đời Sống kỳ 445
phát hình ngày 25 tháng 11 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #279 -Chuyện con hạc
Thiền và Đời Sống kỳ 444
phát hình ngày 18 tháng 11 năm 2020

blank
Tiền Thân Đức Phật #147 -Chuyện áo vài màu đỏ
Thiền và Đời Sống kỳ 443
phát hình ngày 11 tháng 11 năm 2020blankTiền Thân Đức Phật #245 -Chuyện Pháp Môn Căn Bản
Thiền và Đời Sống kỳ 442
phát hình ngày 4 tháng 11 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #284 -Chuyện Vận May kỳ 2
Thiền và Đời Sống kỳ 441
phát hình ngày 28 tháng 10 năm 2020


Chuyện Vận May
Tiền Thân Đức Phật #284 -Chuyện Vận May
Thiền và Đời Sống kỳ 440
phát hình ngày 21 tháng 10 năm 2020


blankTiền Thân Đức Phật #87 -Chuyện Điềm lành dữ
Thiền và Đời Sống kỳ 439
phát hình ngày 14 tháng 10 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #220 -ChuyệnTế Sư Dhammadhaja
Thiền và Đời Sống kỳ 438
phát hình ngày 7 tháng 10 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #243 -Chuyện Nhạc sĩ Guttila
Thiền và Đời Sống kỳ 437
phát hình ngày 30 tháng 9 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #252 -Chuyện Một Nắm Mè
Thiền và Đời Sống kỳ 436
phát hình ngày 23 tháng 9 năm 2020


blankTiền Thân Đức Phật #194 -Chuyện kẻ trộm ngọc
Thiền và Đời Sống kỳ 435
phát hình ngày 16 tháng 9 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #157 -Chuyện Công Đức
Thiền và Đời Sống kỳ 434
phát hình ngày 9 tháng 9 năm 2020

blankTiền Thân Đức Phật #25 -Chuyện Bến Tắm
Thiền và Đời Sống kỳ 433
phát hình ngày 2 tháng 9 năm 2020