(View: 1792)
Đại Lễ Dâng Y Kathina 2023 tại Vô Nôn Thiền Tự, California USA
(View: 2259)
Đại Lễ Vesak 2023 (Tam Hợp) đã được cử hành long trọng tại Vô Môn Thiền Tự USA, ngày 11 tháng 6 năm 2023. Theo Tam Tạng giáo điển Pali của Phật giáo Nam tông (Nam truyền Thượng tọa bộ), ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch là ngày lịch sử, kỷ niệm một lúc 3 thời kỳ: Bồ Tát Đản sanh, Thành đạo và Phật nhập Niết bàn, Phật giáo thế giới gọi ngày ấy là lễ "Tam Hợp", ngày lễ Vesakha. ngày rằm tháng Tư không những là kỷ niệm ngày Bồ Tát Đản sanh, mà còn là ngày Thành đạo và Phật nhập Niết bàn. Ngày nay, cứ mỗi khi đến ngày rằm tháng Tư, ngày đại lễ Tam Hợp, Phật tử Việt Nam cũng như Phật tử trên thế giới đều hướng tâm về đức Phật.

Vô Môn Thiền Tự cúng dường tại Myanmar 2019

Thursday, March 7, 201912:00 AM(View: 3495)
snapshot_1__2-14-2019_10-45_am_-thumbnail
Vô Môn Thiền Tự cúng dường tại Myanmar 2019

Breakfast for Nuns; Feb-14-2019
Dhammavadi Nunery


snapshot_1__2-13-2019_2-18_am_-thumbnail
Vô Môn Thiền Tự cúng dường tại Myanmar 2019
Breakfast for Nuns; Feb-14-2019
Dhammavadi Nunery


blank
Vô Môn Thiền Tự cúng dường tại Myanmar 2019
Lunch for Monks ; Feb-12-2019


snapshot_1__2-13-2019_1-22_am_-thumbnail
Vô Môn Thiền Tự cúng dường tại Myanmar 2019
Breakfast for Nuns; Feb-12-2019

blank

snapshot_2__2-13-2019_1-33_am_-thumbnail
các chú tiểu và tu nữ
tại chùa Mya Thein Dan
2-11-2019 10am
Mya Thein Dan Pagoda
Vô Môn Thiền Tự thăm viếng Miến Điện
Send comment
Your Name
Your email address