(View: 2462)
Đại Lễ Dâng Y Kathina 2023 tại Vô Nôn Thiền Tự, California USA
(View: 2733)
Đại Lễ Vesak 2023 (Tam Hợp) đã được cử hành long trọng tại Vô Môn Thiền Tự USA, ngày 11 tháng 6 năm 2023. Theo Tam Tạng giáo điển Pali của Phật giáo Nam tông (Nam truyền Thượng tọa bộ), ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch là ngày lịch sử, kỷ niệm một lúc 3 thời kỳ: Bồ Tát Đản sanh, Thành đạo và Phật nhập Niết bàn, Phật giáo thế giới gọi ngày ấy là lễ "Tam Hợp", ngày lễ Vesakha. ngày rằm tháng Tư không những là kỷ niệm ngày Bồ Tát Đản sanh, mà còn là ngày Thành đạo và Phật nhập Niết bàn. Ngày nay, cứ mỗi khi đến ngày rằm tháng Tư, ngày đại lễ Tam Hợp, Phật tử Việt Nam cũng như Phật tử trên thế giới đều hướng tâm về đức Phật.

Sư Giới Đức sinh hoạt cùng Vô Môn Thiền Tự tháng 4-2015

Saturday, May 2, 201512:00 AM(View: 9920)

blank

tại trung tâm Sangha

SLIDE SHOW
đêm giảng pháp:

img_2396-thumbnail

23 tháng 4 năm 2015
tại Vô Môn Thiền Tự 

VIDEO
blank

ngày 23 tháng 4 năm 2015

img_1975-thumbnail
VIDEO Sư Giới Đức thuyết giảng và ban Thư Pháp tại Vô Môn Thiền Tự ngày 20-4-2015blank
Slide Show Thư Pháp ngày 20 tháng 4 năm 2015


minh-duc-trieu-tam-anh-1-thumbnail
 
Slide Show
một số thư pháp của Sư GIỚI ĐỨC
đã được Phật Tử thỉnh ngày 20 -4-2105 Send comment
Your Name
Your email address