(View: 837461)
Chủ nhật đầu tháng 10, Chùa Vô Môn có tổ chức ba ngày tu tập từ 6.00Giờ chiều thứ Sáu đến 6.00Giờ chiều chủ nhật. Chủ nhật đầu tháng 10 là NGÀY 6 THÁNG 10 NĂM 2019. Xin liên lạc số điện thoại (714) 206-1024 để biết thêm chi tiết.
(View: 48642)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.

Tỳ Kheo Bửu Chơn

Monday, November 11, 201312:00 AM(View: 24883)

Quý vị có thể nghe trên máy computer
hoặc download về bỏ vào máy nghe nhạc MP3.(click chuột phải vào biểu tượng, dòng chữ)

download_03-Bốn pháp nương nhờ-10 điều tỏa phước

download_01-Năm điều quán tưởng

download_04-3 duyên lành của chúng sanh

Send comment
Your Name
Your email address