Cố Hòa Thượng Hộ Giác.

Tuesday, November 12, 201312:00 AM(View: 25569)

Quý vị có thể nghe trên máy computer
hoặc download về bỏ vào máy nghe nhạc MP3
. (click chuột phải vào biểu tượng, dòng chữ)


download_01Khuyên tu.

download_03Huấn từ.

download_04Vu lan mùa báo hiếu.

download_05Tự giác, giác tha.

Send comment
Your Name
Your email address