Tỳ Kheo Giác Giới

Friday, November 22, 201312:00 AM(View: 23463)

Quý vị có thể nghe trên máy computer
hoặc download về bỏ vào máy nghe nhạc MP3
. (click chuột phải vào biểu tượng, dòng chữ)

download_03Lý nghiệp báo trong đạo Phật.
download_01Ba sự cúng dường.
download_04Bảy tài sản tinh thần.
Send comment
Your Name
Your email address