(View: 2462)
Đại Lễ Dâng Y Kathina 2023 tại Vô Nôn Thiền Tự, California USA
(View: 2734)
Đại Lễ Vesak 2023 (Tam Hợp) đã được cử hành long trọng tại Vô Môn Thiền Tự USA, ngày 11 tháng 6 năm 2023. Theo Tam Tạng giáo điển Pali của Phật giáo Nam tông (Nam truyền Thượng tọa bộ), ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch là ngày lịch sử, kỷ niệm một lúc 3 thời kỳ: Bồ Tát Đản sanh, Thành đạo và Phật nhập Niết bàn, Phật giáo thế giới gọi ngày ấy là lễ "Tam Hợp", ngày lễ Vesakha. ngày rằm tháng Tư không những là kỷ niệm ngày Bồ Tát Đản sanh, mà còn là ngày Thành đạo và Phật nhập Niết bàn. Ngày nay, cứ mỗi khi đến ngày rằm tháng Tư, ngày đại lễ Tam Hợp, Phật tử Việt Nam cũng như Phật tử trên thế giới đều hướng tâm về đức Phật.

Lễ DÂNG Y KATHINA 2019

Thursday, January 30, 20205:34 AM(View: 2159)
 
Lễ DÂNG Y KATHINA 2019
đã được tổ chức tại VÔ MÔN THIỀN TỰ
ngày Chủ Nhật 20 tháng 10 năm 2019
blank
Kathina 2019 - VÔ MÔN THIỀN TỰ. Phần A
blank

Kathina 2019 - VÔ MÔN THIỀN TỰ. Phần B

Kathina 2019 tổ chức tại VÔ MÔN THIỀN TỰ ngày 20 thá ng 10 năm 2019. Phần 1 Kathina 2019. Phần 2 Kathina 2019. Phần 3 Kathina 2019. Phần 4
Kathina 2019 - Phần 1 Kathina 2019 - Phần 2 Kathina 2019. Phần 3 Kathina 2019. Phần 4

Send comment
Your Name
Your email address