Tứ thanh tịnh giới

Sunday, August 25, 201312:00 AM(View: 37301)***Xin bấm vào mục lục bên cạnh để đọc sách ==» ==»

TỨ THANH TỊNH GIỚI
(CATUPĀRISUDDHISĪLA)

blank
***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng Ni - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng


Send comment
Your Name
Your email address