(View: 2462)
Đại Lễ Dâng Y Kathina 2023 tại Vô Nôn Thiền Tự, California USA
(View: 2734)
Đại Lễ Vesak 2023 (Tam Hợp) đã được cử hành long trọng tại Vô Môn Thiền Tự USA, ngày 11 tháng 6 năm 2023. Theo Tam Tạng giáo điển Pali của Phật giáo Nam tông (Nam truyền Thượng tọa bộ), ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch là ngày lịch sử, kỷ niệm một lúc 3 thời kỳ: Bồ Tát Đản sanh, Thành đạo và Phật nhập Niết bàn, Phật giáo thế giới gọi ngày ấy là lễ "Tam Hợp", ngày lễ Vesakha. ngày rằm tháng Tư không những là kỷ niệm ngày Bồ Tát Đản sanh, mà còn là ngày Thành đạo và Phật nhập Niết bàn. Ngày nay, cứ mỗi khi đến ngày rằm tháng Tư, ngày đại lễ Tam Hợp, Phật tử Việt Nam cũng như Phật tử trên thế giới đều hướng tâm về đức Phật.

Lễ tam hợp_Vesak

Thursday, April 17, 201412:00 AM(View: 112492)


Lễ Tam Hợp _ Vesak

 

(Đức Phật Đản Sanh - Đức Phật Thành Đạo - Đức Phật Nhập Niết Bàn)

Minh Hạnh lượt dịch từ Wikipedia

 

thichcadansinhVesak là một danh từ trong ngôn ngữ Sinhalese để chỉ tháng thứ hai trong lịch của Hindu, là thời gian thánh thiện trong lịch của Phật giáo. Trong tiếng Phạn thì viết là Visakha, tại Ấn Độ được gọi là Visakah Puja hay là Buddha Purnima. Được gọi là Visakha Bucha tại Thái Lan, Waisak tại quốc gia Nam Dương, riêng tại Tích Lan và Mã Lai thì viết là Vesak (Wesak). Tương tựa ngày lễ như vậy ở Lào thì gọi là Vixakha Rouxa. Vesak - Đại lễ Tam Hợp là một lễ trọng đại của các quốc gia ở Đông Nam Á theo hệ phái Theravada.

 Quyết định chọn ngày lễ Tam Hợp như là ngày lễ Đức Phật Đản Sanh đã được nghi thức hoá tại hội nghị lần thứ nhất của Hội Đồng Phật Giáo Thế Giới - World Fellowship of Buddhists (W.F.B.) diễn ra tại Tích Lan vào năm 1950, mặc dù ngày nay các ngày lễ Phật giáo trên thế giới đã có truyền thống từ hàng thế kỷ nay. Bản nghị quyết được chấp thuận tại đại Hội Thế Giới ghi như sau:

"Hội Đồng Phật Giáo Thế Giới ghi nhận niềm hân hoan, cảm kích đã được Quốc Vương Nepal chính thức chọn ngày rằm Vesak làm ngày lễ của Nepal, đồng thời Hội Đồng Phật Giáo Thế Giới cũng đạt lời thỉnh nguyện đến nguyên thủ của tất cả các quốc gia, dù có ít hay nhiều Phật tử, nên ban bố sắc lệnh chọn ngày Rằm tháng Năm là ngày lễ vinh danh Đức Phật là người đã đem đến biết bao lợi lạc cho nhân loại.”

Thật vậy, ngày lễ Tam Hợp là ngày Phật tử khắp nơi trên thế giới làm lễ tưởng niệm ba ngày quan trọng xảy ra trong cuộc đời Đức Phật đó là: Ngày Đức Phật Đản Sanh, ngày Đức Phật thành đạo, và ngày Đức Phật nhập Niết bàn. Phật Giáo đã phát triển nhiều nơi trên thế giới xuất phát từ Ấn Độ, giáo lý Phật Giáo đã hoà nhập vào nền văn hoá bản xứ ở những nơi có sự phát triển của Đạo Phật. Kết quả là nghệ thuật và văn hoá của Đạo Phật đã có muôn màu sắc khác nhau do sự hài hòa của Đạo Phật với văn hoá của địa phương. Sự tu tập theo nhiều chiều hướng phù hợp với văn hoá khác nhau đã được chấp nhận. Do vậy Vesak là một buổi lễ trọng đại đã được tổ chức theo nhiều hi`nh thức khác nhau trên thế giới, cho dù rằng hình thức hành trì theo nhiều cách khác nhau nhưng bản chất vẫn chỉ là một. Ngày thiêng liêng này là một ngày đại lễ của tôn giáo, chứ không phải là một ngày lễ hội thông thường. Trong ngày này tất cả các Phật tử mong mỏi được xác nhận một lần nữa về lòng tin của họ trong Phật Pháp và hướng đến đời sống tôn giáo thánh thiện. Đó là một ngày cho thiền định và cho tình thương và sự thân ái..

Ngày Phật Đản hay ngày Giáng sanh của Đức Phật, thường trùng vào tháng năm dương lịch. Đức Phật sinh nhằm ngày rằm, tháng Vesak, vào buổi sáng, trong thành Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ) gần biên thùy giữa đông bắc Ấn Độ và Népal. Thái tử Siddatha Gotama. Cha của ngài là Hoàng Đế Tịnh Phạn (Cuddhodana) (Gotama), và mẹ của Ngài là hoàng hậu Ma Gia (Mayadevi) họ Cồ Đàm (Gotama)Ngài tên là Siddhartha Gotama. Ngài mất mẹ rất sớm, sau khi sanh được 7 ngày.

Ngài giác ngộ được rằng vạn vật là vô thường, có rồi không, thành rồi bại, có sinh có tử, có gìa có bệnh. Ngài xuất gia, bỏ thế sự, năm 29 tuổi, từ bỏ cung- điện nguy nga và những sa hoa vật chất của một vị Hoàng tử, đi tìm con đường giải thoát cho nhân-loại. Sau sáu năm kiên tri` tu tập và vào ngày rằm, tháng Vesak, Ngài đắc quả Chánh Đẳng, Chánh Giác. Ngài đã thành Phật, lúc bấy giờ Ngài 35 tuổi. Suốt 45 năm sau đó Ngài đã đi hoằng pháp giáo hoá chúng sanh ra khỏi bờ mê bể khổ.

Đến năm Đức Phật thọ tám mươi tuổi. Ngài cảm thấy sức đã kiệt, Ngài trở về Kusinara, là một làng nhỏ, tại nơi đây Đức Phật đã nhập Niết bàn giữa hai câu long thọ (Sala), đúng vào ngày rằmg tháng Vesak.

Trong ngày đại lễ Vesak, những Phật tử thành tín tụ tập về các ngôi chùa từ lúc rạng đông để dự lễ, họ trương cao cờ Phật Giáo và tụng những bài kinh cầu nguyện Tam Bảo: Phật, Pháp và Tăng (những vị Thánh đệ tử của đức Phật). Những Phật tử có thể dâng hoa, đèn cầy và nhang đặt dưới chân các vị Thầy. Những bông hoa sẽ úa tàn trong thời gian ngắn, và những cây đèn cầy và nhang cũng sẽ tàn lụi trong thời gian ngắn, thì đời sống cũng giống như vậy, dễ bị suy tàn và tiêu diệt. Những Phật tử phát tâm thọ giới không sát sanh. Họ đã ăn chay lạt trong ngày này. Tại một vài quốc gia, đặc biệt là nước Tích Lan, đại lễ Vesak được tổ chức hai ngày, chính phủ đã ra lệnh đóng cửa tất cả những tiệm bán rượu và các nhà giết thú vật trong hai ngày đó. Người ta đã phóng sanh hàng ngàn chim chóc và các thú vật khác. Tuy nhiên một điều xin nhắc là tránh không phóng sanh chim chóc và thú vật tại các thành phố đông đúc, bởi vì sẽ làm hại các con thú những con không thể bay xa sau một thời gian dài bị nhốt, và chúng sẽ bị những kẻ buôn bán chim và thú vật bắt lại rồi lại đem bán cho các Phật tử tín thành khác. Nếu những con thú được phóng sanh ở những nơi đồng ruộng quang đãng thì chúng sẽ thật sự đạt được tự do. Cũng trong ngày đại lễ Vesak có nhiều Phật tử tín thành thọ Bát Quan Trai.

Để tỏ sự tôn kính đến Đức Phật. Ngài nhắc nhở chúng ta hướng đến đời sống tâm linh thánh thiện, phát triển tâm từ, thực hành tình thương và mang hoà bình và sự hoà thuận cho nhân loại.

Send comment
Your Name
Your email address
(View: 2462)
Đại Lễ Dâng Y Kathina 2023 tại Vô Nôn Thiền Tự, California USA
(View: 2734)
Đại Lễ Vesak 2023 (Tam Hợp) đã được cử hành long trọng tại Vô Môn Thiền Tự USA, ngày 11 tháng 6 năm 2023. Theo Tam Tạng giáo điển Pali của Phật giáo Nam tông (Nam truyền Thượng tọa bộ), ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch là ngày lịch sử, kỷ niệm một lúc 3 thời kỳ: Bồ Tát Đản sanh, Thành đạo và Phật nhập Niết bàn, Phật giáo thế giới gọi ngày ấy là lễ "Tam Hợp", ngày lễ Vesakha. ngày rằm tháng Tư không những là kỷ niệm ngày Bồ Tát Đản sanh, mà còn là ngày Thành đạo và Phật nhập Niết bàn. Ngày nay, cứ mỗi khi đến ngày rằm tháng Tư, ngày đại lễ Tam Hợp, Phật tử Việt Nam cũng như Phật tử trên thế giới đều hướng tâm về đức Phật.
(View: 62466)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.
(View: 79070)
Để giúp cho đọc giả có thể nắm được sự khác biệt giữa thiền định (chỉ quán) và thiền Vipassana (tuệ quán), sư Phước Nhân, một hành giả của thiền viện Phước Sơn, nói rõ về thiền định, thiền Vipassana, sự khác biệt giữa hai phương pháp tập cũng như khái quát phương thức tu tập và kết quả mà mỗi phương thức tu tập đem lại.
(View: 81653)
Khi tập ngồi thiền, điều khó khăn trước tiên là phải làm ngưng cái đầu ồn ào của mình. Nhiều người, dù cố gắng, cũng không thể nào làm yên được những tạp niệm trong đầu mình.
(View: 76334)
Một Tăng đoàn Phật giáo hoạt động đúng phải gồm bốn chúng: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, nữ cư sĩ và nam cư sĩ. Tất cả đều cần thiết như nhau để duy trì và hỗ trợ truyền thống và thực hành giáo pháp của Đức Phật.
(View: 64154)
Đạo Phật ngày càng suy đồi, tha hoá, “mạt pháp”, nguyên nhân thì nhiều, nhưng đôi khi vì trong giới tu sĩ và cư sĩ không trang bị đủ kiến thức của giáo pháp như thực - tức là giáo pháp cội rễ - mà chỉ chạy theo cành, nhánh, ngọn lắm hoa và nhiều trái.
(View: 152377)
Thời gian an cư là 16/6 ÂL đến 15/9 ÂL, còn gọi là Tiền An cư (purimika vassūpanāyika). Nhờ có sự an cư kiết hạ mà chư Tăng, Ni mới làm cho Phật pháp được sống còn, vì có an cư kiết hạ mà Giới, Định, Tuệ mới có điều kiện phát huy. Nơi nào còn Giới, Định, Tuệ, nơi đó mới còn Phật pháp
(View: 82785)
Nằm cách cố đô Huế chừng 14 cây số, về huớng Tây, với địa danh là thôn Đồng Chầm (Hòn Vượn), phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế, có một ngôi chùa, một rừng thiền được gọi là Huyền Không Sơn Thượng (hoặc Huyền Không 2).
(View: 114486)
Sư Giới Đức sẽ có buổi nói chuyện đặc biệt chủ đề: - "Thơ thiền Thư Pháp Thiền và Nghệ Thuật Thiền" vào Thứ Sáu 24-4-2015, từ 6:30PM tại Trung Tâm Sangha 7641 Talbert Ave., Huntington Beach, CA 92648: Hòa Thượng Giới Đức (Minh Đức Triều Tâm Ảnh sẽ còn ngụ cư vài ngày nơi Vô Môn Thiền Tự, 11412 S. Dallas Dr. Garden Grove CA 92840. Điện thoại : 714-206-1024. http://vomonthientu.org/ Phật Tử muốn thỉnh thư pháp có thể liên lạc về thiền tự.
(View: 89165)
HT Viên Minh Thuyết Pháp Hoàn Mãn 2 Buổi Ở Quận Cam -Việt Báo ngày 14 tháng 4 năm 2015.
(View: 83837)
WESTMINSTER (VB) -- Buổi thuyết pháp của Hòa Thượng Viên Minh hôm Thứ Bảy 4-4-105 đã thu hút số Phật tử tham dự đông đảo, và có lúc ghế phải xếp thêm sát các bên tường hội trường Việt Báo ở Westminster, California. Đứng ra tổ chức là Sư Tinh Cần, trụ trì Vô Môn Thiền Tự, người có chương trình thuyết giảng hàng tuần trên các làn sóng truyền hình tại Quận Cam và đã hướng dẫn Thiền Vipassana cho Phật Tử vùng Nam Cali từ nhiều năm nay.
(View: 95778)
WESTMINSTER (VB) -- Thiền sư Viên Minh sẽ thuyết pháp 2 buổi tại Quận Cam trong tháng 4-2015, theo lời cung thỉnh của Vô Môn Thiền Tự, Garden Grove
(View: 105003)
HT Viên Minh sẽ có 2 buổi thuyết pháp vào 2 ngày thừ bảy: * 4 tháng 4 năm 2015 * 11 tháng 4 năm 2015 thời gian: 9:00am - 11:00 am. Tại Hội trường VIỆT BÁO _ 14841 Moran St, CA 92683
(View: 136111)
Vô Môn Thiền Tự Ấn Tống tháng hai năm 2015 ____ Sách dày 120 trang khổ 8.5x11
(View: 117909)
Vô Môn Thiền Tự Ấn Tống tháng mười một năm 2014 ____ Sách dày 390 trang
(View: 95210)
GARDEN GROVE -- Trong khi hầu hết ngôi chùa ở Quận Cam đều thuộc trường phái Bắc Tông, ngôi chùa có tên là Vô Môn Thiền Tự đã đứng biệt lập với pháp tu của trường phái Nam Tông, nơi các vị sư hướng dẫn Phật Tử chú trọng nhiều về thiền tập.
(View: 99617)
Ngôi chùa Vô Môn Thiền Tự đã dọn về một địa điểm mới, một nơi rộng hơn tai thành phố Garden Grove, và quanh chùa là những cây tre mới trồng. Phóng viên Việt Báo hôm Thứ Bảy 3-5-2014 đã tới chùa ở địa chỉ mới để vấn an Sư Tinh Cần, vị trụ trì theo truyền thống Phật Giáo Miến Điện và từ nhiều năm nay đã hướng dẫn Phật Tử Quận Cam tu học thiền Tứ Niệm Xứ theo truyền thống naỳ.
(View: 113620)
Cái hại của sự ngu si đối với chính mình, phá hoại chính công việc của mình là điều mà kinh Phật thường nói đến. Người ngu làm những việc mà họ không nhận thức được lợi hại, có khi như một kẻ mất trí, không biết mình đang làm gì. Trong Kinh Tiểu bộ, một loạt bài kinh phê phán ngu si tự phá hại việc làm của mình được đặt liền kề nhau.
(View: 117276)
Nếu ai làm cho mình bực thì mình qui trách cho người đó, kể như xong chuyện. Nhưng, Đức Phật thì Ngài nói đến những trạng thái tham sân. Trạng thái sân đến từ nhiều căn đế, mà chúng ta rất khó có thể tưởng tượng, nếu chúng ta không phải là người hiểu Phật Pháp