(View: 1748)
Đại Lễ Dâng Y Kathina 2023 tại Vô Nôn Thiền Tự, California USA
(View: 2189)
Đại Lễ Vesak 2023 (Tam Hợp) đã được cử hành long trọng tại Vô Môn Thiền Tự USA, ngày 11 tháng 6 năm 2023. Theo Tam Tạng giáo điển Pali của Phật giáo Nam tông (Nam truyền Thượng tọa bộ), ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch là ngày lịch sử, kỷ niệm một lúc 3 thời kỳ: Bồ Tát Đản sanh, Thành đạo và Phật nhập Niết bàn, Phật giáo thế giới gọi ngày ấy là lễ "Tam Hợp", ngày lễ Vesakha. ngày rằm tháng Tư không những là kỷ niệm ngày Bồ Tát Đản sanh, mà còn là ngày Thành đạo và Phật nhập Niết bàn. Ngày nay, cứ mỗi khi đến ngày rằm tháng Tư, ngày đại lễ Tam Hợp, Phật tử Việt Nam cũng như Phật tử trên thế giới đều hướng tâm về đức Phật.

Chánh kiến và Chánh nghiệp

Friday, April 12, 201312:00 AM(View: 50975)

Chánh Kiến và Chánh Nghiệp

Quý vị có thể nghe online, hoặc download về
(click chuột phải vào biểu tượng hoặc dòng chừ) bỏ vào máy MP3 để nghe.


download_0100_Lời giới thiệu
download_0101-Nghiệp dưới cái nhìn của người Phật tử.
download_0102-Hành động và phản ướng.
download_0103-Nghiệp và tự do ý chí_Suy nghĩ về nghiệp
download_0104-Nghiệp là gì.
download_0105-Chành kiến tường giải.
download_0106-Phản bác vô nhân kiến.
download_0107-Xác định nhân do thấy quả.
download_0108-Cái tôi hay tự ngã.
download_0109-Hỏi đáp về nghiệp.
download_0110-Quy luật vận hành của nghiệp_Hỏi đáp
download_0111-Nghiệp phân tích theo Vi diệu pháp
download_0112-Nghiệp và quả
download_0113-Quả của thiện nghiệp_Dục giới.
download_0114-Mười phước nghiệp sự_Bố thí.
download_0115-Các phân loại khác_Bố thí.
download_0116-Giữ giới_Tránh trộm cắp.
download_0117-Các tiến trình tâm cận tử.
download_0118-Tái sanh.
download_0119-Hỏi đáp về nghiệp_Quả của nghiệp.
download_0120-Hỏi đáp (Tiếp theo)

***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng

Send comment
Your Name
Your email address