(View: 2462)
Đại Lễ Dâng Y Kathina 2023 tại Vô Nôn Thiền Tự, California USA
(View: 2733)
Đại Lễ Vesak 2023 (Tam Hợp) đã được cử hành long trọng tại Vô Môn Thiền Tự USA, ngày 11 tháng 6 năm 2023. Theo Tam Tạng giáo điển Pali của Phật giáo Nam tông (Nam truyền Thượng tọa bộ), ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch là ngày lịch sử, kỷ niệm một lúc 3 thời kỳ: Bồ Tát Đản sanh, Thành đạo và Phật nhập Niết bàn, Phật giáo thế giới gọi ngày ấy là lễ "Tam Hợp", ngày lễ Vesakha. ngày rằm tháng Tư không những là kỷ niệm ngày Bồ Tát Đản sanh, mà còn là ngày Thành đạo và Phật nhập Niết bàn. Ngày nay, cứ mỗi khi đến ngày rằm tháng Tư, ngày đại lễ Tam Hợp, Phật tử Việt Nam cũng như Phật tử trên thế giới đều hướng tâm về đức Phật.

Đại tạng kinh-Pāli_Tương Ưng bộ-II_Thiên Nhân duyên

Wednesday, May 8, 201312:00 AM(View: 38896)

Tương Ưng bộ
(Saṃyuttanikāya)-hệ Pāli_Thiên Nhân duyên-Chương 29-57
do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch

Quý vị có thể nghe online (click vào chữ PLAY)
hoặc download (Right click vào hình hoặc chữ) bỏ vào máy MP3

download_05029-Tương ưng NHân duyên_p-Phật đà
download_05030-Tương ung Nhân duyên_P-Đồ ăn
download_05031-Tương ung Nhân duyên_P-Mười lực
download_05032-Tương ưng Nhân duyên_P-Kalara
download_05033-Tương ưng nhân duyên_P-Gia chủ
download_05034-Tương ưng Nhân duyên_P-Cây
download_05035-Tương ưng Nhân duyên_P-Đại
download_05036-Tương ưng NHân duyên_P-Đại(tt)
download_05037-Tương ưng Nhân duyên_P-Sa môn Bà la môn
download_05038-Tương ưng Nhân duyên_P-Trung lược
download_05039-Tương ưng Minh Kiến_P-Minh kiến
download_05040-Tương ưng giới_P-Sai biệt nội, ngoại giới
download_05041-Tương ưng giới_P-Bảy pháp này
download_05042-Tương ưng giới_P-Nghiệp đạo
download_05043-Tương ưng giới_P-Bốn
download_05044-Tương ưng vô thỉ_P-Cỏ và củi
download_05045-Tương ưng Vô thỉ_P-Khốn cùng
download_05046-Tương ưng Kasapa_P-Kasapa-1
download_05047-Tương ưng Kapasa_P-Kapasa-2
download_05048-Tương ưng lợi ích đắc cung kính_P-Khổ lụy
download_05049-Tương ưng lợi ích đắc cung kính_P-Bình bát
download_05050-Tương ưng Lợi ích đắc cung kính_P-Phụ nữ
download_05051-Tương ưng lợi ích đắc cung kính_P-Khổ lụy
download_05052-Tương ung Rahula_P-Mắt-1
download_05053-Tương ưng Rahula_P-Mắt-2
download_05054-Tương ung Lakkhana_P-Đống xương
download_05055-Tương ưng Lakkhala_P-Kẻ thông dâm bị...
download_05056-Tương ưng Thí dụ_P-Chắp mái
download_05057-Tương ưng Tỳ kheo_P-Tỳ kheo

***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng

Send comment
Your Name
Your email address