Tam độc và phép đối trị.

Sunday, May 5, 201312:00 AM(View: 39147)

download_0301-Tam độc_Giải trừ tham lam
download_0302-Tam độc_Giải trừ sân hân
download_0303-Tam độc_Giải trừ si mê

***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng


Send comment
Your Name
Your email address