(View: 835833)
Chủ nhật đầu tháng 5, Chùa Vô Môn có tổ chức ba ngày tu tập từ 6.00Giờ chiều thứ Sáu đến 6.00Giờ chiều chủ nhật. Chủ nhật đầu tháng 5 là NGÀY5 THÁNG 5 NĂM 2019. Xin liên lạc số điện thoại (714) 206-1024 để biết thêm chi tiết.
(View: 46830)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.

Minh Sát tu tập_Lý thuyết, thực hành, kết quả

Tuesday, March 12, 201312:00 AM(View: 54850)

Minh Sát tu tập(Vipassanā Bhavana )

Thiền Minh sát tuệ_Lý thuyết, thực hành, kết quả.

Thiền sư ACHAAN NAEB __ Tỳ kheo PHÁP THÔNG dịch.


Quý vị có thể nghe trên máy computer
hoặc download về bỏ vào máy nghe nhạc MP3.

download_0400-Giới thiệu tác giả.
download_0401-Lý thuyết
download_0402-Các giai đoạn tuệ.
download_0403-Tứ Thánh đế
download_0404-Thiền Minh sát-Vipassana.
download_0405-Sát na hiện tại và thực tánh pháp
download_0406-Tinh tấn-Chánh niệm-Tỉnh giác...
download_0407-Các căn bất thiện
download_0408-Khác biệt giữa Thiền Định và thiền Minh Sát
download_0409-Danh sắc_Nhân duyên che Tam tướng.
download_0410-Thực hành.
download_0411-Luận về pháp hành.
download_0412-Kết quả.
download_0413-Kết luận chung.
download_0414-Thẩm vấn với thiền sinh.
download_0415-Với thiền sinh khác.
download_0416-Với vị sư thứ nhì.
download_0417-Với 1 vị sư người Hoa.
download_0418-Với vị sư thứ hai.
download_0419-Với vị sư thứ nhất và vị sư thứ hai.
download_0420-Tiểu sử thiền sư Achaan Naeb.


***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng


Send comment
Your Name
Your email address