Biết và Thấy

Tuesday, March 19, 201312:00 AM(View: 62701)

Biết và Thấy

Quý vị có thể nghe online, hoặc download về
(click chuột phải vào biểu tượng hoặc dòng chừ) bỏ vào máy MP3 để nghe.


download_0101_Lời giới thiệu-Lời người dịch.
download_0102-Giáo Pháp của Đức Phật-1
download_0103-Giáo Pháp của Đức Phật-2
download_0104-Tu tập niệm hơi thở.
download_0105-Tu tập An chỉ định
download_0106-Tu tập bốn phàm trú.
download_0107-Thiền Tứ đại
download_0108-Sắc chân đế.
download_0109-Hỏi đáp
download_0110-Phân biệt danh.
download_0111-Duyên khởi.
download_0112-Tu tập tuệ Minh sát
download_0113-Hỏi đáp
download_0114-Ước nguyện của Đức Phật
download_0115-Tùy hỷ pháp-Ghi chú-Nhớ về Myamar.

***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng
Send comment
Your Name
Your email address