(Xem: 835480)
Chủ nhật đầu tháng 4, Chùa Vô Môn có tổ chức ba ngày tu tập từ 6.00Giờ chiều thứ Sáu đến 6.00Giờ chiều chủ nhật. Chủ nhật đầu tháng 4 là NGÀY 7 THÁNG 4 NĂM 2019. Xin liên lạc số điện thoại (714) 206-1024 để biết thêm chi tiết.
(Xem: 46550)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.

Căn bản Thiền Minh Sát.

05 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 55405)
download_0101-Lời giới thiệu Tiểu sử HTTS Mahasi Sayadaw.
download_0102-Căn bản thiền Minh sát.
download_0103-Phương pháp đúng đắn.
download_0104-Duyên khởi.
download_0105-Sự biện biệt.
download_0106-Cuối cùng là sự bình an.
download_0107-Lời sách tấn.
download_0108-Vấn đạo-1
download_0109-Vấn đạo-2
download_0110-Chỉ dẫn hành thiền Minh Sát.
download_0111-Lợi ích của hành thiền.
download_0112-Hướng dẫn trình Pháp.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn