(View: 2462)
Đại Lễ Dâng Y Kathina 2023 tại Vô Nôn Thiền Tự, California USA
(View: 2733)
Đại Lễ Vesak 2023 (Tam Hợp) đã được cử hành long trọng tại Vô Môn Thiền Tự USA, ngày 11 tháng 6 năm 2023. Theo Tam Tạng giáo điển Pali của Phật giáo Nam tông (Nam truyền Thượng tọa bộ), ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch là ngày lịch sử, kỷ niệm một lúc 3 thời kỳ: Bồ Tát Đản sanh, Thành đạo và Phật nhập Niết bàn, Phật giáo thế giới gọi ngày ấy là lễ "Tam Hợp", ngày lễ Vesakha. ngày rằm tháng Tư không những là kỷ niệm ngày Bồ Tát Đản sanh, mà còn là ngày Thành đạo và Phật nhập Niết bàn. Ngày nay, cứ mỗi khi đến ngày rằm tháng Tư, ngày đại lễ Tam Hợp, Phật tử Việt Nam cũng như Phật tử trên thế giới đều hướng tâm về đức Phật.

Đại tạng kinh-Pāli_Trường Bộ_Phẩm 17-phẩm 34.

Monday, May 6, 201312:00 AM(View: 40685)

Trường Bộ Kinh(Digha Nikāya)
Hệ Pāli (Phẩm 17-phẩm 34)
do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch sang tiếng Việt

quý vị có thể nghe online (click vào chữ PLAY)
hoặc download (Right click vào hình hoặc chữ) bỏ vào máy MP3


download_05027-Trường bộ_Kinh Đại Thiện kiến vương.
download_05028-Trường bộ_Kinh Xa ni Sa.
download_05029-Trường bộ_Kinh Đại Diễn Tôn.
download_05030-Truong bộ_kinh Đại hội.
download_05031-Trường bộ_Kinh Đế Thích Sở vấn.
download_05032-Trường bộ-Kinh Đại niệm xứ.
download_05033-Trường bộ-Kinh Tề túc.
download_05034-Trường bộ-Kinh Ba Lê.
download_05035-Trường bộ-Kinh Ưu Đàm Bà la sư tử hống.
download_05036-Truong bộ_Kinh Chuyển luân Thánh vương sư tử hống.
download_05037-Trường bộ_Kinh Khởi thế nhân bổn.
download_05038-Trường bộ_Kinh Tự hoan hỷ.
download_05039-Trường bộ_Kinh Thanh tịnh.
download_05040-Trường bộ_Kinh Tướng.
download_05041-Trường bộ_Kinh Giáo thọ thi ca La Việt.
download_05042Trường bộ_Kinh A Sa Nang Chi.
download_05043-Trường bộ_Kinh Phúng tụng.
download_05044-Trường bộ_Kinh Thập thượng.

***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến PHẬT PHÁP đến với mọi người.
Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng - Phật Tử - Thân hữu.
Trân trọng

Send comment
Your Name
Your email address