(View: 839079)
Chủ nhật đầu tháng 3, Chùa Vô Môn có tổ chức ba ngày tu tập từ 6.00Giờ chiều thứ Sáu đến 6.00Giờ chiều chủ nhật. Chủ nhật đầu tháng 3 là NGÀY 1 THÁNG 3 NĂM 2020. Xin liên lạc số điện thoại (714) 206-1024 để biết thêm chi tiết.
(View: 49953)
Hấp hối có nghĩa là gần chết. Có nhiều từ đồng nghĩa cùng biểu đạt cho trạng thái này như đang lâm chung, thời gian cận tử, lúc sắp chết… Độ ở đây mang ý nghĩa chuyển hóa, giúp người vượt qua, giáo hóa cho người.

Chú giải lịch sử chư Phật.

Sunday, August 10, 201412:00 AM(View: 39811)

Nguyên Tác: BUDDHAVAMSA Bản Pāli Ngữ: BUDDHATTA THERA

Bản Dịch Anh Ngữ: I.B. HORNER Bản Dịch Việt Ngữ: TỲ KHƯU THIỆN MINH


***Xin bấm vào mục lục bên cạnh để đọc sách ===> ===>

blank


***Vì không có số điện thoại hay địa chỉ để liên lạc xin phép, và muốn phổ biến Giáo pháp của ĐỨC PHẬT đến với người học Phật.

Vô Môn Thiền Tự xin phép được đăng lại một số bài viết hoặc Pháp âm của Quý Chư Tăng Ni - Phật Tử - Thân hữu.

Trân trọng

 

Send comment
Your Name
Your email address